Home

Houd Pasgeld Open en Groen!

Pasgeld: groene, historische oase tussen Delft en Rijswijk

Eén van de weinige gebieden waar bewoners van Rijswijk nog groen kunnen recreëren is Pasgeld. Van oudsher maakt Pasgeld deel uit van de groene buffer tussen Rijswijk en Delft. Er is weidelandschap dat er nog hetzelfde uitziet als in de middeleeuwen. Het grenst aan het Elsenburgerbos. Als één van de weinige gebieden langs de Vliet ziet de wandelaar of schipper er, naast een paar oude karakteristieke huizen, vooral veel groen.

Maar ook in Pasgeld rukt de verstedelijking op. De nabij gelegen wijk Sion is in 10 jaar veranderd van tuindersgebied naar woonwijk. Voor grote delen van de aangrenzende wijk ’t Haantje geldt hetzelfde. De volgende stap lijkt Pasgeld te zijn. Als dit gebied ook wordt volgebouwd gaat een historisch en groen gebied verloren voor volgende generaties. De schade die aangericht wordt door Pasgeld te bebouwen is onomkeerbaar. Het zal ten koste gaan van: biodiversiteit, luchtkwaliteit, gezondheid, leefbaarheid, klimaat en historie.

Werkgroep Pasgeld zet zich samen met Natuurlijk Delfland / KNNV in om dit groene en historische karakter te behouden. We kunnen zeker alle steun gebruiken, ook die van u!Pasgeld gelegen in Rijswijk, ingeklemd tussen de A4, ’t Haantje en de Vliet.

Ontdek de ongekende schoonheid van Pasgeld!

Pasgeld is een verrassend stukje natuur midden in de Randstad.

Raak verwonderd en geniet. Vele wandelaars, fietsers en sporters weten dit gebeid te waarderen!

Download de App: ‘Rondje Rijswijk’ en kies voor: Wandeling Elsenburg en Pasgeld.