Home

Behoud het groen in Rijswijk-Pasgeld!

De bevolking van ons land groeit. Nederland telt op dit moment 17,4 miljoen inwoners en elk decennium komen er naar verwachting 1 miljoen inwoners erbij.

Op dit moment is er al een groot tekort aan woningen. De druk is hoog; jongeren kunnen geen starterswoning vinden, doorstromen lukt niet, enzovoort. Dat leidt er toe dat er gebouwd moet worden: bouwen, bouwen en nog eens bouwen! Maar met de groei van het aantal huizen moet ook het aantal voorzieningen toenemen. We willen naast wonen ook werken, winkelen en recreëren. En ons aanpassen aan de klimaatverandering. En ook dat vergt ruimte. Dit betekent als vanzelfsprekend dat er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. De keuzes van nu bepalen de invulling van het landschap van de toekomst.

Ook de gemeente Rijswijk staat voor deze keuze. Zij ligt midden in de drukke Randstad, ingeklemd tussen Den Haag, Westland, Delft. Zij wil een groene en duurzame stad te willen zijn. Maar met de toename van de bebouwing wordt dat steeds moelijker. Er zijn nog weinig groene gebieden in onze gemeente.

Een van de weinige gebieden waar bewoners van Rijswijk nog groen kunnen recreëren is Pasgeld. Van oudsher maakt het deel uit de groene buffer tussen Rijswijk en Delft. Er is weidelandschap dat er nog hetzelfde uitziet als in de middeleeuwen. Het grenst aan het park Elsenburgerbos. En als een van de weinige gebieden langs de Vliet ziet de wandelaar of schipper er naast een paar oude karakteristieke huizen vooral veel groen. Het is ook een historisch gebied. Tot het begin van de 20e eeuw lag buitenplaats Pasgeld en er bevinden Rijks- en gemeentelijke monumenten zoals herberg/boerderij Vlietzigt, het stoomgemaal, bruggen uit de tijd dat paarden trekschuiten trokken en een oude watertoren.

Maar ook hier rukt de verstedelijking op: de nabijgelegend wijk Sion is in 10 jaar veranderd van tuindersgebied in een woonwijk en voor grote delen van de aangrenzende wijk t Haantje geldt hetzelfde. De volgende stap lijkt Pasgeld te zijn. Maar als dit gebied ook wordt volgebouwd gaat een historisch en groen gebied verloren voor volgende generaties. De schade die mogelijk aangericht wordt door Pasgeld te bebouwen is onomkeerbaar. Het zal ten koste gaan van de biodiversiteit, luchtkwaliteit, gezondheid, leefbaarheid, klimaat en historie.

Een groep bewoners zet zich in om het groene en historische karakter van de buurt te behouden. Ze zijn klein begonnen, maar krijgen langzaam meer gehoor bij de gemeenteraad. Tien jaar geleden zette de buurt zich in voor het behoud van het pontje. Die inzet is niet beloond. Laten we hopen dat dat dit keer wel het geval zal zijn, niet alleen voor de bewoners van de buurt, maar voor alle bewoners van Rijswijk.

%d bloggers liken dit: